Privatlivspolitik

1. BEHANDLING AF PERSONDATA
MAROKK ApS er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger her: CVR-nr. 35392912, Klareboderne 16, 1115 København K.
Vi behandler almindelige oplysninger om dig. I denne tekst kan du læse mere om, hvad der sker med dine data og i hvilke tilfælde vi behandler hvilke oplysninger.

2. OPLYSNINGER, SOM VI HAR MODTAGET OM DIG I FORBINDELSE MED ET KØB PÅ VORES WEBSHOP
Formålet med at indsamle personoplysninger om dig er at kunne håndtere det tilbud vi sender til dig, samt at give dig et bud på en leveringspris og håndtere og levere din ordre.
Vi har registreret følgende oplysninger om dig: Navn, tlf. nummer, e-mail, hjemmeadresse, IP-adresse.
Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6, litra b som hjemmel til at behandle disse oplysninger.

3. OPLYSNINGER, SOM VI HAR MODTAGET OM DIG I FORBINDELSE MED BESTILLING AF PRØVEFLISER
Formålet med at indsamle personoplysninger om dig er at kunne håndtere din prøveflisebestilling, samt levere din ordre.
Vi har registreret følgende oplysninger om dig: Navn, tlf. nummer, e-mail, hjemmeadresse.
Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6, litra b som hjemmel til at behandle disse oplysninger.

4. OPBEVARING OG SLETNING
De oplysninger, som vi har registreret om dig i forbindelse med et køb på vores webshop, gemmer vi i op til 5 år + indeværende regnskabsår, med mindre det er nødvendigt, at oplysningerne opbevares i længere tid.
De oplysninger, som vi har registreret om dig i forbindelse med bestilling af prøvefliser, gemmer vi i op til 6 måneder med mindre det er nødvendigt, at oplysningerne opbevares i længere tid.

5. ANDRE MODTAGERE, DER KAN BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.
Dine oplysninger kan sendes videre til PostNord eller Skandinavisk Transport Kompagni, ved levering af prøvefliser eller en ordre.

6. DINE RETTIGHEDER
Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse, artikel 16
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning, artikel 17
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling, artikel 18
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse, artikel 21
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

KLAGE TIL DATATILSYNET
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.